EuroLingAssist Angielsko-polski asystent językowy dla dokumentów prawnych jest programem komputerowym łączącym w sobie kilka narzędzi niezwykle przydatnych w pracy z anglojęzycznymi dokumentami prawnymi i urzędowymi:

 słownik wyrażeń i zwrotów prawniczych, ekonomicznych i innych, występujących w rzeczywistych dokumentach;

praktyczny słownik kontekstowy, podający znaczenie wyrazów i fraz we wskazanym miejscu konkretnego tekstu lub zdania;

automatyczny tłumacz dokumentów prawnych i urzędowych uwzględniający specyfikę języka prawniczego.
Zobacz prezentację programu...
Nasze produkty dedykowane są do wszystkich osób mających kontakt z dokumentami prawnymi i urzędowymi w języku angielskim, mianowicie:
• radców prawnych,
• adwokatów,
• sędziów,
• pracowników jednostek rządowych, samorządowych i administracji,
• innych pracowników odpowiedzialnych za sprawy prawne firm i instytucji.

Misją naszych produktów jest:
• ułatwiać i przyspieszać zrozumienie anglojęzycznych tekstów;
• wzbogacać znajomość języka angielskiego;
• wspomagać tłumaczenie tekstów;
• obniżać koszty związane z wielojęzycznością prawa.
EuroDictionary Angielsko-polski i polsko-angielski
frazeologiczny słownik prawniczy -
program komputerowy

wyrażenia i zwroty EuroDictionary zostały automatycznie pozyskane z rzeczywistych dokumentów i pokrywają większość słownictwa występującego w obowiązującym prawie UE;

unikatowy mechanizm kontekstów, pozwalający prześledzić występowanie wybranego zwrotu w różnych kontekstach, które pojawiają się w dokumentach unijnych, jak również uzyskać tłumaczenia dla każdego z nich - ponad 400 000 kontekstów.


Copyright by LingLab, LingSoft  2006-2012
Chcę otrzymywać
powiadomienia o nowościach
i uaktualnieniach programów
adres e-mail:
Zobacz przykłady działania słownika...